Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Gubińskie Towarzystwo Kultury z nagrodą kulturalną

Śmiało rzec można, że to najstarsza gubińska organizacja społeczna. Jakby istniała od niepamiętnych czasów. W grudniu „stuknie” jej 60 lat. Trudno dziś po tylu latach dociec szczegółów jej powstania. W wydanej w 1997 roku publikacji napisanej przez Tadeusza Firleja, „Zarys Historii Gubińskiego Towarzystwa Kultury”, można przeczytać krótką historię, jak doszło do założenia GTK. Jednak to niezbyt wiele wobec dokonań organizacji.

Był rok 1957. Pod względem działalności kulturalnej niewiele w mieście się działo. To, że Gubin odwiedził Marian Brandys i napisał reportaż o Gubinie publikowany w warszawskiej prasie, wcale nie znaczyło, że w życiu kulturalnym coś się zmieni. Mieszkańcy musieli liczyć przede wszystkim na siebie.

Po 1955 roku do miasta przyjechał Tadeusz Firlej. On był praprzyczyną wszystkiego, co w materii kultury zaczęło się dziać i wydarzać. W 1957 roku można odnotować w jednym z dokumentów (pismo skierowane do T. Firleja), że: „Powiatowy Komitet Organizacyjny Gubińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury w Gubinie zaprasza Obyw. na powiatową naradę aktywu kulturalno-oświatowego i założycieli Towarzystwa Krzewienia Kultury, która odbędzie się dnia 8 września br. (1957 r. - dop. red.) o godz. 10:00 w sali Powiatowego Domu Kultury przy ul. Różanej nr 1 w Gubinie.

Tematem narady będzie: 1. Powołanie Gubińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury. 2. Omówienie zadań aktywu kulturalno-oświatowego. Prosimy o niezawodne przybycie.

Podpisano: Kierownik Oddziału Kultury, Artur Dziewiałtowski.

Kilka miesięcy później, 20 grudnia 1957 roku w Powiatowym Domu Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego oficjalnie powołano do życia Gubińskie Towarzystwo Kultury. Pierwszy zarząd organizacji stanowili: Władysław Gumiński - prezes, Julian Matłacki - wiceprezes, J. Brzeziński - sekretarz, M. Florczyk - skarbnik, oraz członkowie: Stefan Chlebny i Wiktor Wawrzonek. W późniejszych latach organizacją kierowali: 1961 Łucjan Dziubek, 1963 Franciszek Kotapski, 1966 Tadeusz Firlej, 1973 Ryszard Pantkowski, 1978 Włodzimierz Rogowski, 1994 Stanisław Turowski, 2012 Florian Firlej, od 2014 Halina Nodzak.

Podczas 60-letniej działalności GTK odnotowało na swoim koncie cały szereg przedsięwzięć, które na trwale wpisały się w historię miasta. Trudno dziś wszystkie wyliczyć, ale wspomnieć warto choć inicjatywę odbudowy ratusza, publikacje związane z historią miasta, ukazanie się jednodniówki „Echo Gubińskie”, wydawnictwa napisane przez Stanisława Turowskiego, Stanisława Komara, czy Tadeusza Firleja. Prawie 20 lat temu zainaugurowano konkurs literacki „O Złote Pióro”, który przetrwał do dziś i ciągle cieszy się powodzeniem, powstały cyklicznie wydawane „Zeszyty Gubińskie”, a w ostatnich latach GTK organizuje liczne imprezy kulturalne kierowane do różnych środowisk. W tym roku z racji Jubileuszu 60-lecia działalności GTK planuje wydać drukiem wspomnienia ludzi związanych z organizacją.

Powyższe zasługi dostrzegła Kapituła Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schröter i w dowód uznania przyznała wyróżnienie w postaci tytułu i nagrody finansowej. Nagroda została tradycyjnie wręczona podczas inauguracji tegorocznej, 56. „Wiosny nad Nysą”. Tym samym GTK wpisało się w poczet gubińskich organizacji wyróżnionych tą nagrodą, której z serca gratulujemy. (sp) 

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C