Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Sesja po kwartalnej przerwie

Z udziałem zaproszonych gości: Radnej Lubuskiego Sejmiku Wojewódzkiego Anny Chinalskiej, Komendanta Powiatowego PSP Bogdana Śnieżka i nowego Prezesa Zachodniego Centrum Medycznego Tadeusza Grabskiego przy obecności 13 radnych - 28 września obradowała XXVII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego, którą prowadziła Danuta Anioł. Ze względu na długi okres międzysesyjny (obejmujący pełne 3 miesiące), starosta Mirosław Glaz przedstawił obszerną relację z prac Zarządu Powiatu w tym okresie, poświęcając dużą część sprawom szpitala – konkretnie „walce” o odtwarzanie zdolności szpitala i wynegocjowania bardziej korzystnych kontraktów z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformował m.in. o pismach wystosowanych 14 września do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło, Szefa Partii Rządzącej oraz Konstantego Radziwiłła, sprawującego funkcję Ministra Zdrowia. Jak podkreślił Starosta – niewiele brakowało, aby została przeprowadzona akcja protestacyjna przed Lubuskim Oddziałem NFZ-u, ale w związku z pomyślnym przebiegiem negocjacji została ona zawieszona. Nowy ryczałt zwiększa o kwotę 120 tysięcy miesięcznie dotychczas wynegocjonowane kontrakty. Jednocześnie toczą się rozmowy z lekarzami, którzy byliby zainteresowani podjęciem pracy w obu placówkach szpitalnych ZCM. Starosta zaznaczył, iż opcja przejęcia przez 105 Szpital z Żar interny w Gubinie – jest jednym z rozwiązań branych pod uwagę. Obradujące jeszcze w lipcu zgromadzenie Wspólników Zachodniego Centrum Medycznego dokonało odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej i poprzedniego Prezesa – powołując na tę funkcję T. Grabskiego, będącego do tej pory członkiem Zarządu Centrum.

Została zmieniona wysokość kapitału założycielskiego, a radni Andrzej Iwanicki, Sebastian Bartczak i wicestarosta Tomasz Kaczmarek zostali upoważnieni do prowadzenia stosownych rozmów z zainteresowanymi podmiotami. Dokonano sprzedaży 3 działek w Gubinie za kwotę 150 tysięcy zł. Pozostałe działki przeznaczone do zbycia, do chwili obecnej nie znalazły nabywców – w tym nie doszły do skutku dwa duże przetargi dotyczące terminalu w Sękowicach, na łączną kwotę 15 milionów złotych. Zarząd Powiatu dokonał zakupu z rąk prywatnych 5 działek na łączną sumę 30 tys. 330 złotych.

Starosta Glaz poinformował również oficjalnie o dokonanych zmianach na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.  Została nim Izabela Kuba-Wysokińska, a zastępcą Roksana Hasiuk z Gubina.

Uczestnicząca niemal w każdych sesjach - Radna Sejmiku Lubuskiego A. Chinalska – przedstawiła obszerną informację z prac, jakimi zajmuje się Sejmik. W kolejnym punkcie obrad pytania zadawali miedzy innymi Tomasz Miechowicz, Leszek Turczyniak, Sebastian Bartczak, Leszek Ochotny – wnioskując o utworzenie dwóch etatów w służbie geodezyjnej starostwa; Lech Kiertyczak – o remoncie ulic Kosynierów i I Maja w związku z nasilającym się ruchem pojazdów ciężarowych. Mile zabrzmiały słowa podziękowania L. Turczyniaka skierowane do Wydziału Budownictwa i Komunikacji oraz Zarządu Dróg Powiatowych. W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami - szczególnie w lokalnej prasie - Przewodnicząca Rady, D. Anioł zaapelowała do przedstawicieli mediów o niepisanie artykułów w formie sensacji, ale przedstawianie rzetelnego stanu rzeczy! Niemal „na gorąco” – do wielu uwag i sugestii odniósł się starosta powiatu. W jednym z kolejnych punktów obrad minionej sesji radni zapoznali się z sytuacją na rynku pracy, przedstawioną przez Zastępcę Dyrektora PUP R. Hasiuk. Na Sesji przegłosowano 3 Uchwały, których treści zostały wypracowane na odpowiednich komisjach.

Odrzucono – jako bezzasadną skargę jednego z mieszkańców – Zbigniewa Ch. Na działalność Starosty Krośnieńskiego. We wnioskach radny L. Kiertyczak zasugerował dokonanie analizy zarobków i dokonanie odpowiednich podwyżek dla pracowników Starostwa i jego gubińskiej fili w 2018 roku. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji zakończyło obrady.

Antoni Barabasz

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C