Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Uroczysty „chrzest” ulic

Wyróżniony Uroczysty „chrzest” ulic

Jednym z punktów tegorocznej Wiosny nad Nysą była uroczystość nadania nowych nazw dwóm ulicom w Gubinie. Chodzi o ul. II Armii Wojska Polskiego oraz część ul. Budziszyńskiej, które już oficjalnie upamiętniają Generała Władysława Andersa i Ułanów Karpackich. Co ważne, w wydarzeniu udział wzięła minister Anna Maria Anders – córka słynnego dowódcy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów Karpackich.

Zacząć trzeba od tego, że wspomniane zmiany są wymogiem tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Nasze miasto jest już po całej procedurze, o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu gazety. Sama uroczystość odbyła się w Parku im. 5 Dywizji, przy asyście kompanii honorowej i wojskowym rytuale. - Konieczność spełnienia wymogów prawa jest świetną okazją do tego, żeby poprzez zmianę nazw ulic upamiętnić bohaterów naszej historii. Jednym z nich jest bezsprzecznie Generał Władysław Anders – tłumaczy burmistrz Bartłomiej Bartczak. - Jednocześnie nie zapominamy o żołnierzach II Armii Wojska Polskiego. Co prawda nazwa tej formacji została wskazana jako obligatoryjna do zmiany, ale my oddajemy hołd wszystkim tym, którzy nie szczędzili zdrowia i życia w walce o niepodległość ojczyzny i wolność kolejnych pokoleń Polaków. Od dziś, część ulicy obok, której się znajdujemy, będzie nosiła nazwę Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Możemy być dumni z tego, że część z nich wciąż mieszka w naszym mieście.

Oprócz okolicznościowych przemówień i odczytaniu listu przesłanego przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka nastąpiło wręczenie odznaczeń. Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymał członek Stowarzyszenia Ułanów Karpackich Leszek Janicki, a pułkownik Jarosław Szczypiorski – dowódca 5. Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim – został honorowym członkiem tutejszego Stowarzyszenia Oficerów 5. Dywizji Wojska Polskiego „Kresowiak”.

Jednak najważniejsze było, to co nastąpiło później – oficjalnie „ochrzczono” wspomniane ulice i odsłonięto tabliczki z ich nowymi nazwami. – Mam do tego miasta niezwykły sentyment. Przyjeżdżała tu moja matka Irena, ja jestem tu kolejny raz i zawsze oczarowuje mnie tutejsza atmosfera – nie kryła wzruszenia senator Anders. – Jestem ogromnie wdzięczna władzom i mieszkańcom Gubina, że pamiętają o naszych bohaterach, o pięknej wojskowej tradycji i przekazują historyczną wiedzę kolejnym pokoleniom.

Jak zauważył burmistrz kilkanaście lat temu rozwiązany został tutejszy garnizon, a tysiące żołnierzy w czynnej służbie oraz ich rodzin musiało opuścić nasze miasto. Mimo to w Gubinie pozostało wiele osób mocno związanych z armią, dla których tradycje wojskowe są niezwykle ważne, czego kolejnym dowodem była sobotnia uroczystość.

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C