Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Odnowione drogi

Wyróżniony Odnowione drogi

Już kilkukrotnie informowaliśmy o tym, że w naszym mieście, dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach tzw. „schetynówki” wyremontowane zostaną kolejne drogi. Dzisiaj może powiadomić, że odnowiona została część ul. Gdańskiej, a obecnie trwają prace przy ul. Racławickiej i ul. Rydla.

W przypadku ul. Gdańskiej zakres robót objął przebudowę na odcinku od schodów od ulicy Rycerskiej do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury. – Wykonano tam jezdnię dwukierunkową wraz ze zjazdami do przyległych posesji, wymieniono studzienki ściekowe, wybudowane odwodnienie oraz uregulowano spraw dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz wodociągowo-gazowej – tłumaczy Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz. – Ponadto stworzona została tam „strefa zamieszkania”, co oznacza, że pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Natomiast przy ul. Racławickiej prace rozpoczęły się wraz z końcem roku szkolnego, co nie dziwi, gdyż droga ta prowadzi do dwóch placówek oświatowych. Remont tej ulicy zostanie wykonany od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do krzyżówki z ul. Leśną. Z kolei ul. Rydla będzie odnowiona pomiędzy ul. Kaliską i Racławicką. Na wymienionych odcinkach powstanie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki, a także miejsca parkingowe.

Dodać trzeba, że za wykonanie przedsięwzięcia odpowiada Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany w Lubsku, który wygrał przetarg. Całość inwestycji wyniesie około 1.600.000 złotych, ale około 650.000 złotych to dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wiele wskazuje na to, że już we wrześniu kierowcy i piesi zapomną o bardzo złym stanie nawierzchni jezdni i chodników w rejonie ul. Racławickiej. Jednak najlepszą informacją dla mieszkańców Gubina jest fakt, że to tylko preludium do ogromnego przedsięwzięcia drogowego. Już niebawem rozpoczną się prace mające na celu wykonanie ronda w centrum miasta oraz kilkanaście kilometrów nowych chodników i dróg na ulicach: Chopina, Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego. 

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C