Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

40 euro rekompensaty za opóźnienie płatności

Od 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która reguluje szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Dotyczy ona m.in. przedsiębiorców. Zgodnie z prawem, wierzycielowi, bez wezwania, przysługuje równowartość 40 euro. Kwota ta pojawia się, gdy wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu.

Dlaczego o tym informujemy? Ponieważ od 2013 r., jeśli przedsiębiorca spóźnia się z należną opłatą za dostawę towaru lub odpłatnie świadczone usługi (związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), to gmina (lub inny podmiot określony w ustawie) jako wierzyciel, oprócz obligatoryjnych odsetek musi dodatkowo naliczyć równowartość 40 euro, które jest zryczałtowaną kwotą kosztów odzyskiwania należności. Skąd taki obowiązek? Gmina działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych i jeśli nie pobierze tej kwoty, pojawią się zarzuty ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej o niedozwoloną pomoc publiczną oraz niedochodzenie należnych dochodów, co jest naruszeniem przez burmistrza dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym każdy przedsiębiorca musi pamiętać, żeby dotrzymywać terminów płatności wynikających z umów lub wezwań. Mowa tu o wszelkich należnościach wynikających z najmu, dzierżawy, a także opłat np. za odbiór odpadów komunalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dzięki temu uniknie się nie tylko odsetek, ale także obciążenia kwotą 40 euro.

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C