Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Nowe ubezpieczenie szkolne

W tym roku szkolnym w miejskich placówkach oświatowych pojawi się nowa forma ubezpieczenia podopiecznych. Od teraz to rodzic będzie decydował o wariancie i sumie ubezpieczenia dla swoje dziecka. Skąd takie zmiany?  Raport Rzecznika Finansowego z maja tego roku wskazuje, że gminy i jednostki budżetowe (w tym szkoły i przedszkola) muszą stosować się do Prawa Zamówień Publicznych i w celu wyłonienia najlepszej oferty ubezpieczeń należy zorganizować przetarg. I tak właśnie uczyniono w naszym mieście.

Jak prezentuje się najbardziej atrakcyjna oferta? Otóż rodzice będą mieli do wyboru trzy warianty ubezpieczenia na dwie opcje: podstawową i sportową, która zakłada ubezpieczenie dla uczniów uprawiających sport wyczynowy. Wariant nr 1 zakłada składkę w wysokości 25 zł (opcja podstawowa) i 30 zł (sport) na sumę 15.700 zł. W opcji nr 2 składka wynosi odpowiednio 35 zł (podstawowa) i 40 zł, a suma ubezpieczenia to 22.700 zł. Z kolei trzeci wariant to kwoty 50 zł i 55 zł składające się na sumę 32.300 zł.

Wyboru należy dokonać do 30 września – do tego dnia musimy dostarczyć do szkoły wypełniony formularz, który otrzymaliśmy od wychowawcy klasy, oraz opłaconą składkę dla wybranej opcji.

W podsumowaniu można stwierdzić, że wyniki przetargu są bardzo atrakcyjne dla rodziców, ponieważ sumy ubezpieczeń będą miały szerszy zakres ochrony i ponad dwukrotnie wyższe niż dotychczas. Dodatkowo wszystkie warunki umowy są szczegółowo wyjaśnione oraz zminimalizowano ograniczenia i wyłączenia.  Jednak najważniejsze jest to, że każdy rodzic ma teraz możliwość podjęcia najlepszego dla siebie wyboru spośród ciekawych propozycji. 

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C