Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Stefan Pilaczyński - Zasłużony dla Miasta Gubina

Wyróżniony Stefan Pilaczyński - Zasłużony dla Miasta Gubina

Pan Stefan Pilaczyński od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Jest regionalistą i pasjonatem historii miasta oraz okolic. Skutecznie przyczynia się do odtwarzania i propagowania powojennej historii regionu. Wprowadził Izbę Muzealną na wyższy poziom funkcjonowania, o czym świadczy fakt, że na przestrzeni ostatnich 13 lat zdecydowanie zwiększyła się ilość zwiedzających, zarówno mieszkańców Gubina, jak i grup z Polski i spoza granic kraju.

Pan Pilaczyński jest pomysłodawcą i współtwórcą „Kalendarium Gubina 1945-2009” oraz książki „Alfabet gubińskich ulic” za co otrzymał od Wojewody Lubuskiego „Wawrzyn Naukowy 2011” w kategorii „Najlepsza książka popularno-naukowa”. Jest także laureatem Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schröter. Ponadto jest inicjatorem i głównym redaktorem kwartalnych biuletynów „Gubin i okolice”, których do dzisiaj wydano 38 numerów. Warto wspomnieć także o tym, że Pan S. Pilaczyński jest pomysłodawcą i głównym realizatorem opracowania książki „Gubinianie” wydanej w 2016 r.

Poza tym pan Pilaczyński wraz z członkami organizacji społecznych prowadzi przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej lekcje regionalizmu i historii ziemi gubińskiej. Współorganizuje konkursy dotyczące dziedzictwa, kultury i historii Gubina oraz gminy wiejskiej. Udziela pomocy studentom przy pisaniu prac licencjackich, magisterskich, a nawet doktorskich. W 2009 roku rozpoczął utrwalanie bieżących wydarzeń w mieście w postaci kroniki wzbogaconej o zdjęcia. Prowadzi stronę internetową SPZG, na której przedstawia działania organizacji oraz miejskie wydarzenia.

Jest także pomysłodawcą i głównym realizatorem wydania „Gubińskie Vademecum, czyli tyle ile gubinianinowi wiedzieć wypada”. Ponadto wydał publikację „Baszta Ostrowska ma dwa zegary” i „Baszta Ostrowska na fotografiach i widokówkach”. Dzięki jego pomocy i udostępnieniu zebranych materiałów udało się wydać takie albumy jak: „Euromiasto w starej i nowej fotografii” oraz „50 Wiosen nad Nysą”. Pan S. Pilaczyński jest także redaktorem technicznym „Zeszytów Gubińskich” wydawanych przez Gubińskiego Towarzystwo Kultury.

Wśród jego dokonań należy wymienić zainicjowanie akcji odtworzenia drugiego zegara oraz karylionu na Baszcie Ostrowskiej. Jest również inicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Coronie Schröter oraz upamiętnienia gubińskich tramwajów.

Pan S. Pilaczyński w latach 2002-2007 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Wiadomości Gubińskich”, a obecnie jest członkiem redakcji i wciąż pisze artykuły poruszające bieżącą i historyczną tematykę. Trzeba wspomnieć o tym, że udzielił pomocy technicznej i merytorycznej dla Stowarzyszenia Gubińskich Pionierów przy wydaniu książki „Gubińscy Pionierzy” oraz o tym, że w tym zakresie pomaga wszystkim organizacjom społecznym z miasta i okolic.

Podsumowując dotychczasową działalność Pana Pilaczyńskiego można bez wątpienia stwierdzić, że zasługuje on na otrzymanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Gubina”.

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C