Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Kilka pytań do Starosty

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pojawił się wicestarosta Tomasz Kaczmarek. Nasi radni korzystają z jego obecności poruszyli kilka spraw, które ewidentnie znajdują się w gestii Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

Jakie pytania padały? Otóż Mirosław Rogiński chciał poznać termin uruchomienia oddziału wewnętrznego w Gubinie. Edward Patek pytał o przeznaczenie rządowej dotacji w wysokości 1.200.000 zł oraz o możliwość remontu ul. Cmentarnej. Tomasz Romanowski zaproponował utworzenie w naszym mieście delegatury Urzędu Skarbowego. Tomasz Juskowiak apelował o remont chodników przy ul. Obrońców Pokoju i uregulowanie sytuacji związanej z ogromnymi kolejkami do lokalnych zakładów rehabilitacji. Ponadto chciał się dowiedzieć o terminie rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem dużego projektu drogowego. Urszula Kondracik zgłosiła problem niesprzątanych dróg i chodników będących własnością powiatu. Janusz Jażdżewski prosił o dokończenie modernizacji chodnika przy ul. Kresowej. Mariusz Ochotny pytał o możliwość wyremontowania pozostałego odcinka ul. Piastowskiej oraz o inwestycje powiatowe w Gubinie zaplanowane na przyszły rok, a Ziemowit Patek wystąpił z pomysłem lepszego oznakowania na przejściu dla pieszych w okolicy SP nr 2 lub postawienie tam sygnalizacji świetlnej, co ma wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

T. Kaczmarek na pytanie dotyczące lokalnej interny odpowiedział, że wciąż trwają negocjacje z potencjalnymi lekarzami i operatorami. Co do gubińskiej filii Urzędu Skarbowego to do właściwych decydentów wystosowana zostanie stosowna propozycja. – Inwestycja polegająca na remoncie ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Platanowej i Sikorskiego jeszcze nie trwa, gdyż poprzednie przetargi nie wyłoniły wykonawcy – wyjaśnił wicestarosta. – Dotychczasowe oferty przewyższają nasze możliwości, dlatego liczymy na pomoc finansową miasta. Dodam także, że poza realizacją tego projektu nie planujemy większych inwestycji w Gubinie. Ponadto z jego odpowiedzi wszyscy zebrani dowiedzieli się, że Urząd Marszałkowski przeznaczy 200.000 zł dotacji na utworzenie Oddziału Rehabilitacji w tutejszych budynkach Zachodniego Centrum Medycznego. Co do remontu ul. Cmentarnej to jest szansa na jego wykonanie, podobnie jak oznakowanie przy Szkole Podstawowej nr 2. Na zakończenie T. Kaczmarek stwierdził, że nieposprzątane drogi i chodniki to efekt braków kadrowych w Zarządzie Dróg Powiatowych, ale sytuacja ma niebawem ulec poprawie.

Po interpelacjach radnych i odpowiedziach wicestarosty można dojść do wniosku, że obecność kogoś ze starostwa na sesjach Rady Miejskiej jest jak najbardziej uzasadniona. Świadczy o tym fakt, że wiele problemów w mieście leży w gestii władz powiatowych i to one odpowiadają za ich efektywne rozwiązywanie. 

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C