Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Listopadowa sesja

24 listopada odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem podczas posiedzenia przyjęto m. in. program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Jednym z najważniejszych punktów obrad jest ten z interpelacjami. Zaznaczmy, że część z nich była kierowana do wicestarosty Tomasza Kaczmarka, co opisujemy w osobnym materiale. O co wnioskowali radni? Mirosław Rogiński prosił o przegląd drzew na cmentarzu komunalnym, o umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów zawieranych przez magistrat oraz o sfinansowanie 50 czujników, które ostrzegałyby przed nadmiernym stężeniem czadu w powietrzu. Ponadto pytał o udział naszego miasta w programie „Maluch +” i tzw. „schetynówkach”. Tomasz Juskowiak zabiegał o kontrole prędkości na ul. Pułaskiego, a Krzysztof Zdobylak pytał o wymianę sieci w ul. Rycerskiej i apelował o to, żeby Straż Miejska kontrolowała czym mieszkańcy palą w piecach. Z kolei Jan Skóra prosił o ogrodzenie starego cmentarza przy ul. Królewskiej, o nowe graffiti na murze przy ul. Grunwaldzkiej, o dokończenie parkingu przy kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej oraz o zorganizowanie konkursu świątecznego na najładniej udekorowany budynek. Urszula Kondracik interweniowała w sprawie ustawienia spowalniaczy na ul. Spokojnej, a Janusz Jażdżewski zabiegał o lepsze reagowanie w przypadku awarii oświetlenia miejskiego. Teresa Opara wnioskowała o zakupienie odblasków, które policja rozdawałaby dzieciom z Gubina, a Ziemowit Patek poruszył kwestię problematycznego parkowania w okolicy przedszkola przy ul. Piastowskiej oraz na ul. Chrobrego. Radna Halina Wojnicz prosiła o przegląd stanu technicznego ulic w centrum miasta, o zrobienie porządku na terenie tzw. „ruskiego stawu” i wykonanie ogrodzenia przy Lubszy (ul. Roosevelta).

Wśród uchwał, nad którymi głosowali radni, warto wspomnieć o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Akt prawa miejscowego reguluje podstawowe zasady tej współpracy i warto dodać, że wymienione wcześniej podmioty mogą zamieszczać w naszym dwutygodniku krótkie informacje ze swojej działalności, a takie publikacje są bezpłatne. Uchwała, tak jak pozostałe tego dnia, została przyjęta większością głosów naszych radnych.

Po odpowiedziach burmistrza na zgłaszane problemy oraz sprawach różnych porządek sesji został wyczerpany. Kolejne posiedzenie zaplanowano tuż przed świętami Bożego Narodzenia – na 15 grudnia. Wtedy to radni zajmą się uchwałą budżetową na przyszły – 2018 – rok. 

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C