Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08

Miasto przejmie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy?

W poprzednim numerze zamieściliśmy obszerną relację z posiedzenia Rady Powiatu Krośnieńskiego, na którym przyjęto uchwałę zmieniającą regulamin określający zasady wynagradzania i przyznawania dodatków do wynagrodzeń w jednostkach oświatowych podlegających Starostwu. Do dziś nie milkną echa tego wydarzenia.

Już na sesji w Bytnicy przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego informowały, że w przypadku przyjęcia uchwały, zostanie ona zaskarżona do odpowiednich organów jako niezgodna z prawem. Słowu stało się zadość, bo zmiany w regulaminie, przyjęte głosami 9 radnych, są przedmiotem wniosku do Wojewody Lubuskiego o rozstrzygnięcie nadzorcze. Dlaczego? ZNP argumentuje swoją decyzję tym, że uchwała nie została uzgodniona ze związkami zawodowymi (czego wymaga Karta Nauczyciela), co więcej – negocjacje zostały zerwane przez przedstawicieli Starostwa.

Pokłosiem niezadowolenia grona pedagogicznego, które pracuje w placówkach podlegających Powiatowi, było spotkanie z burmistrzem naszego miasta Bartłomiejem Bartczakiem. – Zmiany w regulaminie dotykają wszystkich, ale najbardziej nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych – zaznaczyły przedstawicielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. – Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego w jak ciężkich warunkach pracujemy. Musimy dojeżdżać do naszych podopiecznych, którzy są głęboko upośledzeni i często mają ataki rozmaitych chorób. Jest to praca w naprawdę uciążliwych warunkach, ale wykonujemy ją w pełni zaangażowane, z sercem i oddaniem.

Co ciekawe nauczycielki zaznaczyły, że Starosta Robert Pawłowski (SLD) wziął udział tylko w jednym (ostatnim) posiedzeniu zespołu negocjacyjnego, z którego nawet nie sporządzono protokołu uzgodnień i rozbieżności, co także jest zarzutem w piśmie do wojewody. – Byłyśmy gotowe pójść na ustępstwa. Chociażby obniżyć dodatek motywacyjny do 1%, czy wprowadzić zmiany na rok, a nie na stałe. Niestety nasze propozycje nie spotkały się z aprobatą na zasadzie: „nie, bo nie” – twierdzą jednoznacznie. – Sam poziom negocjacji był żenujący, traktowano nas z arogancją… Zupełnie inaczej było za poprzedniego Starosty Jacka Hoffmanna, kiedy rozmowy zawsze były merytoryczne i prowadziły do kompromisu.

Niestety pomimo próśb, propozycji i groźby zaskarżenia uchwały zmiany w regulaminie zostały przyjęte w stosunku 9 głosów do 8. – Dyscyplina partyjna dyscypliną, ale czasami trzeba kierować się innymi wartościami. Gdyby Włodzimierz Rogowski (SLD) lub Lech Kiertyczak (SLD) zagłosowali inaczej, dzisiaj nie martwilibyśmy się skutkami zmian… - dodają zrezygnowane nauczycielki. ­O jakich zmianach mowa? Okazuje się, że skutki finansowe będą naprawdę odczuwalne. Nawet 300 złotych mniej na wypłacie to spore uszczuplenie domowych budżetów.

Z kolei dużym zainteresowaniem i nadzieją spotkał się pomysł burmistrza, który po sesji w Bytnicy oznajmił, że trzeba rozważyć pomysł, w którym gmina Gubin o statusie miejskim przejęłaby szkołę specjalną od Starostwa Powiatowego. – Nauczone historią szpitala, nie wierzymy w dobre intencje władz powiatowych co do naszego miasta – odnoszą się do pomysłu reprezentantki SOSW. – Po nastawieniu obecne Starosty widać jak traktuje Gubin i jego mieszkańców. Jest po prostu coraz gorzej. Dlatego przejęcie placówki przez samorząd gminny jest dla nas dużą szansą.

Warto zaznaczyć, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ma ogromny potencjał. Pracuje tam znakomicie wykształcona (i wciąż dokształcająca się) kadra, która nie szczędzi czasu, serca i zaangażowania dla swoich podopiecznych. Pracownicy szkoły potrafią pisać projekty, dzięki którym pozyskują sprzęt dydaktyczny i realizują ciekawe przedsięwzięcia. Czy sprawa znajdzie szczęśliwy finał? Wszystko zależy od porozumienia na linii Miasto Gubin – Powiat Krośnieński. Oprócz konkretnych chęci władz naszego miasta, potrzebna będzie także zgoda władz powiatowych. 

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C