Banner Top
ostatnia aktualizacja 14 Mar 2014 14:08
Krzysztof Kaciunka

Krzysztof Kaciunka

Co z węglem brunatnym w regionie?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule artykułu było główną osią kolejnego posiedzenia Komisji Euromiasta Gubin-Guben. Tym razem członkowie tego gremium spotkali się 18 września br. w gubeńskim Ratuszu.

Do tej pory przedstawiciele władz samorządowych z miast po obu stronach Nysy Łużyckiej zajmowali się m.in. takimi tematami jak: wspólne połączenie autobusowe, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, programy czy projekty współpracy transgranicznej.

We wrześniu w porządku obrad znalazły się plany rozbudowy lub budowy nowych odkrywek węgla brunatnego, zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie. W związku z tym, oprócz stałych członków Komisji, na posiedzeniu pojawili przedstawiciele spółek odpowiedzialnych za wydobycie i przetwarzanie energetyczne tego surowca – niemiecka LEAG AG oraz polska PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Czego się dowiedzieliśmy z prezentacji tych przedsiębiorstw? Niemiecki operator przedstawił swoje plany, z których wynika, że w ciągu najbliższych lat w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nadal będzie odbywać się wydobycie, które stopniowo będzie wygaszane. – Oprócz terenów, na których rozpoczniemy wydobycie, zamierzamy zrekultywować wyeksploatowane miejsca – oznajmił Gert Klocek. – Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem ma być stworzenie, na terenach pokopalnianych, ogromnego sztucznego zbiornika wodnego, który nazywany jest „Cottbuser Ostsee”.

Po tym wystąpieniu pojawiło się wiele pytań od radnych z obu miast. Pytano o poziom i zabezpieczenie wód gruntowych, o ilość zniszczonych miejscowości i wysiedlonych ludzi oraz możliwość stworzenia zbiorników retencyjnych, które przechwytywałyby większe ilości wody z Nysy Łużyckiej. Inne poruszane kwestie dotyczyły zanieczyszczeń emitowanych przez kompleks energetyczny oraz długości wydobycia w projektowanych odkrywkach.

Z kolei obecni na posiedzeniu przedstawiciele PGE oświadczyli, że nie posiadają upoważnienia do przekazywania informacji o aktualnych planach koncernu, co oczywiście wywołało zdecydowane niezadowolenie wśród wszystkich członków Komisji.

Innym ciekawym tematem podjętym podczas posiedzenia była Róża Graniczna – symbol polsko-niemieckiej przyjaźni i współpracy, który miałby zostać usytuowany na Wyspie Teatralnej. Podobne inicjatywy zrealizowano już w Brodach, Lubsku i Forst. – Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka Róża stanęła w miejscu słynącym ze wzorowej współpracy pomiędzy naszymi narodami, czyli w Euromieście Gubin-Guben – podkreślił Günter Quiel. – Jestem w kontakcie z artystą z Essen, który stworzy dla nas projekty. Naszym zadaniem będzie wybór najlepszej propozycji oraz wskazanie lokalizacji.

Ponadto na poniedziałkowym spotkaniu urzędujący burmistrz Fred Mahro przekazał włodarzowi Gubina, Bartłomiejowi Bartczakowi, certyfikat za udział w ogromnym konkursie dla miast organizowanym przez Fundację „Lebendige Stadt”. Organizacja ta corocznie ogłasza konkurs na „Najbardziej żywotne partnerstwo”, a nagrody są wręczane podczas uroczystej gali w Hamburgu. W tym roku wśród 320 wniosków znalazła się również kandydatura naszego Euromiasta. Niestety, tym razem nie zdobyliśmy pierwszego miejsa, ale być może uda się to w przyszłym roku.

Ponadto polski przewodniczący Komisji, Krzysztof Zdobylak zbierał zapisy wśród obecnych członków na wspólny wyjazd studyjny do sąsiedniego dwumiasta Görlitz-Zgorzelec, który odbędzie się 27 i 28 października. Celem wizyty jest wzajemna wymiana doświadczeń z tamtejszymi władzami miast.

Kolejne posiedzenie polsko-niemieckiej Komisji odbędzie się w grudniu. Na przedświątecznym spotkaniu omówione zostaną długoterminowe programy, plany oraz koncepcje, które są realizowane bądź przygotowywane w obu miastach nad Nysą.

Wolontariusze poszukiwani

Co prawda do świąt Bożego Narodzenia zostało sporo czasu, to przygotowania do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki ruszyły pełną parą. Czym jest to przedsięwzięcie? To ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szlachetna paczka działa i pomaga także w Gubinie, ale do sprawnego funkcjonowania potrzebuje wsparcia wolontariuszy.

Przybliżmy trochę szczegóły tej niezwykłej akcji. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000. Wtedy grupa studentów prowadzona przez ks. Jacka Stryczka obdarowała 30 ubogich rodzin. Program opiera się na prywatnych darczyńcach, którzy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze społeczności lokalnych. Potrzeby te są identyfikowane przez wolontariuszy i umieszczane w anonimowej internetowej bazie danych. Z tej bazy darczyńcy mogą wybrać rodzinę, której chcą pomóc.

Koordynatorem tej inicjatywy w Gubinie jest Paweł Piasecki. – W tej chwili mamy gotowych 7 wolontariuszy, ale potrzebujemy jeszcze co najmniej 5 osób – wyjaśnia Lider Rejonu. – Ci, którzy zdecydują się wziąć udział w kolejnej edycji Szlachetnej Paczki będą mieli za zadanie przeprowadzenie wywiadów z potrzebującymi rodzinami oraz znalezienie dla nich darczyńców.

Kto może zostać Super W (czyli Wolontariuszem)?  Każdy, kto ukończył 18 lat i po prostu chcę pomóc. – Dodam, że główna część akcji, czyli przekazywanie darów odbywa się dwa tygodnie przed świętami – zaznacza P. Piasecki. – W zeszłym roku w naszym mieście Paczkę otrzymało 31 rodzin, na łączną kwotę około 40.000 złotych. Zgłoszone rodziny otrzymują to co jest im najbardziej potrzebne – węgiel, żywność lub środki chemiczne, a nawet sprzęt RTV i AGD. Wśród darczyńców pojawiają się ludzie z całego świata.

Wszystkich, którzy chcą pomóc i dołożyć swoją cegiełkę do lokalnej edycji Szlachetnej Paczki, zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Zgłoszenia, do 16 października, przyjmuje rejonowy koordynator, pod numerem telefonu: 729 151 077.

Spotkanie z Pionierami

W zeszłym tygodniu (poniedziałek 25 września) nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia Gubińskich Pionierów spotkał się z burmistrzem Bartłomiejem Bartczakiem. W trakcie rozmów omówiono dotychczasowe dokonania organizacji oraz skupiono się na planach, które Pionierzy zamierzają zrealizować w przyszłości. O jakich pomysłach warto wspomnieć? Przede wszystkim o propozycji wydania kolejnej książki opisującej sylwetki ludzi, którzy odbudowywali Gubin po II Wojnie Światowej. 

Subskrybuj to źródło RSS

2°C

Gubin

Cloudy

Humidity: 84%

Wind: km/h

  • 24 Mar 2016 7°C 2°C
  • 25 Mar 2016 9°C 4°C